Wikom Fiskelag

Wikom Fiskelag

Wikom Fiskelag
Vikom Gårdsväg 26
21650 LILLANDET

Karta över vattenområdet:

www.wikom.fi/wikomfiskelag
https://www.facebook.com/wikomfisk

wikomfisk(at)gmail.com

Ordförande Mikael Aalto

+358 (0)40 412 5370

Powered by Powered by